Kategoriler
Sayfalar
Yeni İçerikler
 
YÖNERGE
Dosyalama Yönergesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DOSYALAMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurtdışı kuruluşlarının tüm birimlerinde elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin sistemli bir şekilde dosyalanmasına ve Dosya Planının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurtdışı kuruluşlarının tüm birimlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 44. maddesine ve 24 Mart 2005 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-3802 (2005/7) sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dosya Planının Oluşturulması

Madde 4- Başkanlığımız Dosya Planı; Başbakanlık tarafından, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ortaklaşa kullanılmak üzere hazırlanan “Ortak Alanlara Ait Dosya Planı” ile Başkanlığımız tarafından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek hazırlanan Başkanlığımızın ana hizmet birimlerinin faaliyet konularına ait “Dosya Planı” birleştirilmek suretiyle oluşturulmuş ve bu Yönergeye eklenmiştir.

Sorumluluk

Madde 5- Bu Yönergeye ekli Dosya Planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanılmasından Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; uygulamanın takip ve denetiminden Teftiş Kurulu Başkanlığı sorumludur.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 6- 26/03/1992 tarihli ve B.02.1.DİB.0.65.01-170-13 sayılı Başkanlık onayı ile 01/01/1993 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığı Dosyalama Yönergesi ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönergeyi Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Tarih : 2008-02-23 - Okunma : 3261
MEVZUAT kategorisine ait diğer içerikler
DİYANET PERSONEL YETERLİKLERİ KRİTERLERİ YAYINLANDI
KUR'AN KURSLARI YÖNERGESİ
KUR'AN KURSLARI YENİ YÖNETMELİĞİ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
MALİ MEVZUAT
YÖNETMELİKLER
YÖNERGE
Listenin tümü >>
 
Site İçi Arama
Site Menü
Çok Okunan İçerikler
Link Arşivi
İçeriği Paylaş

www.kurankurslari.com
Sitede bulunan tüm içerikleri kaynak göstererek kullanabilirsiniz
Code By huzurevi | asilweb